Festiwal Biegowy - utrudnienia photo

Festiwal Biegowy - utrudnienia

 6 Wrzesień 2019 News Krynica

Biegowy zapisało się już blisko 10 tys. osób! Zapisy trwają - NIE ma limitu czy losowania uczestników, także w biegach górskich i ultra

10. TAURON FESTIWAL BIEGOWY 2019
 
KOMUNIKAT MEDIALNY INFORMACJA  DLA PRZEWOŹNIKÓW PUBLICZNYCH
O utrudnieniach w ruchu drogowym – na drogach Powiatu Nowosądeckiego w dniach
06-08.09.2019 :
 

 PIĄTEK  :   06.09.2019  r.    w   KRYNICY   ZDRÓJ   : 

 
- godz. 18.45  do  21.15 w Krynicy Zdrój z „Deptaka” – drogą powiatową DP-1512 K (ulica K.Pułaskiego) do TYLICZA, ul. Krótką do Rynku, dalej w ul. Biskupa Tylickiego i powrót DP-1512 K (ulicą K.Pułaskiego) do METY na „Deptaku” w Krynicy Zdrój – odbędzie się bieg uliczny na dystansie 15 kilometrów – ok. 300 osób.
UWAGA  !   Cała  trasa  b iegu  b ęd zie  zam k nięta  od  18.45  d o  21.15  d la ru ch u  d rogowego. 
Objazd z Krynicy Z. do Tylicza – przez Krzyżówkę lub Powroźnik.
Podst.prawna-Dec.Starosty Nowosądeckiego-PZD-UD.460.13.2019.TS z 04.07.2019 r.
 
- godz. 22.20  do  23.35 w Krynicy Zdrój z „Deptaka” – drogą powiatową DP-1512 K
(ulica K.Pułaskiego) – do willi ROMA – gdzie nastąpi nawrót i powrót do METY na
„Deptak” w Krynicy Z. - odbędzie się bieg uliczny-nocny na dystansie 7 kilometrów –
ok. 600 osób.
UWAGA !   Cała  trasa  b iegu  b ęd zie  zam k nięta  od  22.20  d o  23.35  d la  ru ch u  d rogowego. 
Objazd z Krynicy Z. do Tylicza – przez Krzyżówkę lub Powroźnik.
Podst.prawna-Dec.Starosty Nowosądeckiego-PZD.UD.460.12.20189TS z 04.07.2019 r.
 
 
 

 SOBOTA  : 07.09.2019  r.   w   KRYNICY  ZDRÓJ   i   MUSZYNIE  : 

 
- godz. 01.50 do 02.15 w Krynicy Zdrój – odbędzie się START biegu na 117 i 100 km. z
„Deptaka”, dalej ul. I.Kraszewskiego tj. DW-971 aż do skrzyżowania z ul. Halną, w tym czasie ten odcinek DW-971 będzie obustronnie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego. Biegnie ok. 1000 osób.
 
- godz. 10.45  do 12.30 z Krynicy Zdrój DW – 971 do Muszyny gdzie obwodnicą przez przejazd kolejowy, ul. J.Piłsudskiego do al. Zdrojowej na Zapopradziu – odbędzie się bieg uliczny na dystansie 10 kilometrów. Biegnie – ok. 2200 osób.
UWAGA !  Cała  trasa  b iegu  b ęd zie  zam k nięta  od  10.45  d o 12.30 dla ruchu drogowego.
 
- godz. 10.30 do 17.00 na DW-971 w Krynicy Z. (na ul. Zdrojowej) na odcinku skrzyżo- wania z ul. Pocztową (na wysokości Poczty Polskiej), będzie się odbywał przebieg zawodników przez ul. Zdrojową, w tym miejscu i czasie ruch drogowy będzie obustronnie zamykany przez Policję na kilka-kilkanaście sekund, tak aby zawodnicy mogli bezpiecznie przebiec.
UWAGA !
-  god z.  17.00  d o  20.00  w  tym  sam ym m iejscu  jw.  ru ch  d rogowy  będzie c ałk owicie 
 zam k n ięty. 
Objazd przez Tylicz i Powroźnik.
- godz. 21.45 do 22.45 w Krynicy Zdrój na DW-971 z „Deptaka” w ul.J.Piłsudskiego do
 
skrzyżowania z ul. Słotwińską gdzie nastąpi nawrót i powrót tą samą trasą do METY na „Deptak”będzie się odbywał bieg uliczny na dystansie 5 kilometrów „NOCNY BIEG  RODZINNY”  - ok. 250- osób.
UWAGA !   Cała  trasa  b iegu  b ęd zie  zam k nięta  od  21.50  d o  22.45  d la  ru ch u  d rogowego. 
Objazd przez Mochnaczkę, Tylicz, Powroźnik.
 
 
 

 NIEDZIELA  :  08.09.2019  r.   w  KRYNICY  ZDRÓJ,  MUSZYNIE  i  TYLICZU  : 

 
- od godz. 06.40 do 12.30 odbędzie się bieg uliczny maratoński na dystansie 42.195 m, START na „Deptaku” w Krynicy Z., dalej DW nr 971 w kierunku Powroźnika i Muszyny, do Andrzejówki gdzie na wysokości Stacji PKP – nawrót do Muszyny i Powroźnika, gdzie skręt w prawo w DP nr 1513 do Tylicza tam skręt w lewo w ul. K.Pułaskiego DP nr 1512 do METY na „Deptak” w Krynicy
W biegu weźmie udział ok. 300 osób.
UWAGA ! Cała trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu drogowego.
 
- od godz. 7.35 – 8.15 na ul. Czarny Potok – na wysokości wjazdu do Hotelu Czarny Potok, będą przebiegali uczestnicy biegu „RUNEK RUN” ok. 1000. Ruchem będzie kierowała Służba Porządkowa Organizatora.
 Prosim y  k ierowców  o  b ard zo  ostrożn ą  jazd ę  ! 
 
- od godz. 7.40 do 10.40 odbędzie się bieg uliczny-półmaraton na dystansie 21.097 m. START na „Deptaku” w Krynicy Z. dalej DW nr 971 w kierunku Powroźnika i
tam skręt w lewo w DP nr 1513 do Tylicza, gdzie skręt w prawo w ul. K.Pułaskiego, dalej do METY na „DEPTAK” w Krynicy Zdrój. UWAGA ! Cała trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu drogowego.
 
- od godz. 8.50 – 12.20 – na DW nr 971 w Krynicy Z. (na ul. Zdrojowej) na odcinku skrzyżowania z ul. Pocztową (na wysokości Poczty Polskiej), będzie się odbywał przebieg zawodników przez ul. Zdrojową, w tym miejscu i czasie ruch drogowy będzie obustronnie zamykany przez Policję na kilka-kilkanaście sekund, tak aby biegacze mogli bezpiecznie przebiec. Bieg „RUNEK RUN” po szlakach Beskidu Sądeckiego.
 
 WS ZYSTKIE   TRASYBIEGOWE   10. TAURON   FB   2019   BĘDĄ  SUKCESYWNIE 
ODBLOKOWYWANE PO  PRZE B IE GNIĘ CIU  OS T ATNIE GO Z AWODNIKA  –  i tak :
 
- DROGA NA CZARNY POTOK – ok. 8.20, (dn. 08.09.2019 „KORAL MARATON”)
- CENTRUM MUSZYNY – ok. 11.20 (w dniu jw.)
- POWROŹNIK i CAŁA DW nr 971 – ok. 11.30/50 (w dniu jw.).
 
Wszystkie biegi będą pilotowane i zamykane pilotem przez POLICJĘ.
Na końcu kolumny biegowej jadą pojazdy organizatora, karetka ratownictwa
medycznego i ekipy składającej inżynierię drogową.
Wszystkie trasy biegowe są zabezpieczone przez SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ
ORGANIZATORA – DRUHOWIE  OSP W ŻÓŁTYCH KAMIZELKACH NA
 
CZARNYCH MUNDURACH ĆWICZEBNYCH – PROSZĘ SIĘ STOSOWAĆ DO ICH POLECEŃ.
 
Organizatorzy i zawodnicy – ok. 10 000 uczestników, wszystkich zawodów sportowych i rekreacyjnych  10. TAURON FESTIWALU  BIEGOWEGO 2019, proszą wszystkich uczestników ruchu drogowego o cierpliwość i zrozumienie oraz przepraszają za utrudnienia w tym również Mieszkańców, Turystów, Kuracjuszy i Przewoźników. Zezwolenia na Biegi :
O.KR.Z-1.4330.45.2019.ts SEP nr 11124/9425 „VISEG RUN“
O.KR.Z-1.4330.44.2019.ts. SEP nr11122/9424 „BIEG 7 DOLIN“
DU-4-437-57-3/19ZDW/PW/2019/5873/DU4MA „ŻYCIOWA DZIESIĄTKA“
DU-4-437-58-3/19ZDW/PW/2019/5875/DU4MA „NOCNY BIEG RODZINNY na 5 KM”
DU-4-437-60-3/19ZDW/PW/2019/5883/DU4MA „KORAL MARATON“
DU-4-437-75-3/19ZDW/PW/2019/5884/DU4MA „RUNEK RUN“
DU-4-437-59-3/19ZDW/PW/2019/5877/DU4MA „POŁMARATON“.