Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych


Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. [firma-adres] jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy [nazwa firmy]. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez [nazwa-firmy]. lub inny podmiot związany umowa z [nazwa-firmy]. moich danych osobowych.